295 STK’dan 'çoklu baro' açıklaması: Baroların bütünsel yapısı korunmalı

300’e yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı, barolara ilişkin Meclis gündemindeki düzenlemeye ilişkin bir politika belgesi açıkladı. 

Dünyadan baro örneklerinin de incelendiği belgede, bugün atılması gereken asıl adımın baroların bütünsel yapıları korunarak daha etkin hale getirilmeleri olduğu vurgulandı. 

Denge ve Denetleme Ağı, “Sağlıklı bir Denge ve Denetleme Sistemi Açısından Barolara İlişkin Değişikliğe Dair Öneriler” başlıklı bir Politika Belgesi yayımladı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının, vatandaşın hak arama özgürlüğünün teminatı olduğu kadar, toplumsal adaletin sağlanması konusunda da önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çekilen belgede, yargının diğer bir önemli işlevinin de yasama ve yürütmenin hukuka uygunluğunu denetlemek olduğu ifade edildi. Bu nedenle, yargının savunma ayağını oluşturan avukatların meslek örgütleri olan baroların ve onun çatı birliği niteliğindeki Türkiye Barolar Birliği’nin yasa ve yürütme erklerinden bağımsız ve etkin işleyişinin sağlıklı bir denge ve denetleme sistemi için yaşamsal önem taşıdığı ifade edildi.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ 

Belgede dünyadan baro örnekleri de ele alındı. Buna göre, Kıta Avrupası’ndaki demokratik ülkelerde birden fazla baro bulunan ülkeler olsa da, bu baroların aynı yargısal bölge içerisinde faaliyet yürüttükleri bir örnek yok.

Örneğin Almanya’da, eyaletlerde birden fazla baro bulunuyor ama bir yargı bölgesinde birden fazla baro bulunmuyor ve avukatların kendi yargı bölgelerindeki barolara üyelik zorunluluğu bulunmaktadır.

Benzer şekilde, Fransa’da da şehir bazında birden fazla baro bulunabilse de, yargı bölgeleri ölçeğinde bir yargı bölgesinde birden fazla baro bulunamıyor.

Eyalet sisteminin geçerli olduğu ve farklı dillerin konuşulduğu Belçika’da da 3 farklı barolar birliği bulunmasına rağmen, aynı şehirde birden fazla baro bulunamıyor.

İngiltere’de, baro benzeri örgütlenmeler bulunsa da hem avukatların bu örgütlere üyeliği zorunlu tutulmuyor hem de bu örgütlenmelerin baro benzeri bir yetkileri bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin ise sadece bazı eyaletlerinde çoklu baro sisteminin uygulanıyor. 

‘BAROLARIN TEMSİL KABİLİYETİ ORANTISIZ ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLMEMELİ’ 

Avukatlık Kanunu’nun barolara insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün korunması ve savunulması yükümlülüğü de getirdiğine dikkat çekilen politika belgesinde, yargının savunma ayağının etkin hale getirilmesi için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı: 

1-        TBMM’ye sunulan ve baroların yapılanmasında ve avukatlık mesleğinin icrasında önemli etkileri olacak teklife, baroların, muhalefet partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin etkin katılımıyla son hali verilmelidir. 

2-        Yargının savunma bileşeni olan avukatların meslek kuruluşları olan baroların ve onların çatı kuruşu olan Türkiye Barolar Birliği’nin tarafsızlığı ve bağımsızlığı kuvvetlendirilmelidir. Bu çerçevede, baroların işleyişinin daha etkin hale getirilmesi, baroların mevcut bütünsel yapıları korunarak yapılacak düzenlemelerle gerçekleştirilmelidir. 

3-        Türkiye Barolar Birliği’nin delegasyon yapısında yapılacak değişiklikler, az üyeli baroların Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda temsilini arttırırken, çok üyeli baroların temsil kabiliyetini orantısız şekilde düşürmemelidir. 

4-        Barolara Avukatlık Kanunu’nda verilmiş olan denge ve denetleme görevlerini sekteye uğratmayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

5-        Baroların, bireylerin hak arayışları temelinde etkin hizmet vermelerine engel olacak düzenlemelerden kaçınılmalı ve bu işlevlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

6-        Yapılacak düzenlemenin avukatlık mesleğinin standartlarını daha ileri bir noktaya taşıması gerekmektedir. Mesleğin icrasındaki sorunların tespitinde ve giderilmesinde baroların ve diğer uzmanların görüşü alınmalıdır. 

Tükenmez Haber

ETİKETLER

Editörün Seçimi