51 Barodan, baroların seçim sisteminin değiştirilmek istenmesine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, baroların seçim sisteminde değişiklik hazırlığına 51 barodan ortak tepki geldi.

Barolardan yapılan ortak açıklamada, ''Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken,  meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır'' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca "Görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldu bitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

Açıklamada, esas görevi yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanların bugüne kadar başarılı olamadığı hatırlatılarak "Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır" denildi.

Barolar tarafından yapılan ortak açıklamanın tamamı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı tarafından "Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına" ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan 'yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder' düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen 'Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak' görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir.

Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir.

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz:

1) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan 'işlerlik kazandırmak' kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.

2) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen 'Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak' hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.

3) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır.

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 • 1.    Adana Barosu Başkanı         Av. Veli KÜÇÜK
 • 2.    Adıyaman Barosu Başkanı         Av. Mustafa KÖROĞLU
 • 3.    Aksaray Barosu Başkanı        Av. Ramazan Erhan TOPRAK
 • 4.    Amasya Barosu Başkanı         Av. Ahmet Melik DERİNDERE
 • 5.    Ankara Barosu Başkanı         Av. R.Erinç SAĞKAN
 • 6.    Antalya Barosu Başkanı        Av. Polat BALKAN
 • 7.    Ardahan Barosu Başkanı         Av. Osman Nuri YILDIZ
 • 8.    Artvin Barosu Başkanı         Av. Ali Uğur ÇAĞAL
 • 9.    Aydın Barosu Başkanı            Av. Gökhan BOZKURT
 • 10.    Balıkesir Barosu Başkanı        Av. Erol KAYABAY
 • 11.    Bartın Barosu Başkanı        Av. Ferhat PARLATIR
 • 12.    Batman Barosu Başkanı        Av. Abdülhamit ÇAKAN
 • 13.    Bilecik Barosu Başkanı         Av. Halime AYNUR
 • 14.    Bingöl Barosu Başkanı        Av. Hanifi BUDANCAMANAK
 • 15.    Bitlis Barosu Başkanı            Av. Fuat ÖZGÜL
 • 16.    Burdur Barosu Başkanı         Av. Ramazan GEDİK
 • 17.    Bursa Barosu Başkanı            Av. Gürkan ALTUN
 • 18.    Çanakkale Barosu Başkanı         Av. Bülent ŞARLAN
 • 19.    Denizli Barosu Başkanı        Av. Müjdat İLHAN
 • 20.    Diyarbakır Barosu Başkanı        Av. Cihan AYDIN
 • 21.    Düzce Barosu Başkanı        Av. Azade AY
 • 22.    Erzincan Barosu Başkanı         Av. Adem AKTÜRK
 • 23.    Eskişehir Barosu Başkanı        Av. Mustafa ELAGÖZ
 • 24.    Gaziantep Barosu Başkanı         Av. Bektaş ŞARKLI
 • 25.    Giresun Barosu Başkanı        Av. Soner KARADEMİR
 • 26.    Hakkari Barosu Başkanı         Av. Ergün CANAN
 • 27.    Hatay Barosu Başkanı         Av. Ekrem DÖNMEZ
 • 28.    Isparta Barosu Başkanı        Av. Ünsal ÇANKAYA
 • 29.    İstanbul Barosu Başkanı        Av. Mehmet DURAKOĞLU
 • 30.    İzmir Barosu Başkanı            Av. Özkan YÜCEL
 • 31.    Kars Barosu Başkanı            Av. İbrahim BAŞTİMAR
 • 32.    Kayseri Barosu Başkanı        Av. Cavit DURSUN
 • 33.    Kırıkkale Barosu Başkanı         Av. Talat APAYDIN
 • 34.    Kırklareli Barosu Başkanı         Av. Turgay HINIZ
 • 35.    Kocaeli Barosu Başkanı        Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
 • 36.    Malatya Barosu Başkanı        Av. Enver HAN
 • 37.    Manisa Barosu Başkanı        Av. Ali ARSLAN
 • 38.    Mardin Barosu Başkanı        Av. İsmail ELİK
 • 39.    Mersin Barosu Başkan         Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
 • 40.    Muş Barosu Başkanı            Av. Feridun TAŞ
 • 41.    Niğde Barosu Başkanı         Av. Osman ÇİMEN
 • 42.    Ordu Barosu Başkanı            Av. Haluk Murat POYRAZ
 • 43.    Siirt Barosu Başkanı            Av. Nizam DİLEK
 • 44.    Şanlıurfa Barosu Başkanı         Av. Abdullah ÖNCEL
 • 45.    Şırnak Barosu Başkanı        Av. Nuşirevan ELÇİ
 • 46.    Tekirdağ Barosu Başkanı         Av. Sedat TEKNECİ
 • 47.    Trabzon Barosu Başkanı        Av. Sibel SUİÇMEZ
 • 48.    Tunceli Barosu Başkanı        Av. Kenan ÇETİN
 • 49.    Van Barosu Başkanı            Av. Zülküf UÇAR
 • 50.    Yalova Barosu Başkanı        Av. Fedayi DOĞRUYOL
 • 51.    Zonguldak Barosu Başkanı         Av. Özel EROĞLU"

Evrensel

ETİKETLER

Editörün Seçimi