DİSK: Sermaye zihniyeti işçileri öldürmektedir

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında yaşanan patlamalarla ilgili açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanı Seyit Aslan, "Sermaye zihniyeti işçileri öldürmektedir" ifadelerini kullandı. Meydana gelen patlamada, 7 işçi ve 3 asker hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

'GAYRİ CİDDİ BİÇİMLERDE İZAH EDİLMEYE ÇALIŞILDI'

3 Temmuz’da meydana gelen patlamada 7 işçinin yaşamını yitirdiğini 100’ü aşkın işçinin yaralandığını hatırlatan Seyit Aslan, “Patlamanın ilk gününden itibaren çalışan sayısı ile ölü ve yaralı sayıları arasındaki tutarsızlıklar gayri ciddi biçimlerde izah edilmeye çalışıldı. 2009'dan bu yana 6 ölümcül kazanın yaşandığı, bu son faciadan önceki kazalarda 6 işçinin öldüğü 100'e yakın çalışanın yaralandığı işletmede işveren sürekli olarak sorumluluğu işçilere, fıtrata ya da doğal felakete bağlamaktadır. Son kazadan sonra yaralı işçiler ve tutuklanan İş Güvenliği Uzmanının verdiği ifadelere bakıldığında bu felaketin nasıl geldiğini görmemek mümkün değildir. Yaralanan işçilerin uyarıları dikkate alınmadığını, denetimcilerin ise ‘yemek yiyip gittiklerini’ ifade etmişlerdi. Patlamadan önce istifasını veren İş Güvenliği Uzmanı fabrikada ‘Üretim zorlaması olduğunu ve buna bağlı olarak tehlikeli maddelerin olmaması gereken yerde bulunduğunu’ ifade etmiştir. İş Güvenliği Uzmanının ifadeleri mevcut İSİG yapısının zaaflarını gözler önüne sermektedir” dedi.

'İŞ GÜVENLİĞİ ALANINI KURALSIZ HALE GETİREN, SERMAYE VE DEVLETİN BİZZAT KENDİSİDİR'

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanın taşeronlaştırılmasının ağır sonuçları ve hizmet alımı ile işçilerin yaşamının korunamayacağının bir kez daha tescillendiğini aktaran Aslan şöyle devam etti:

“Öte yandan, bu kadar kazanın yaşandığı bir işletmede denetleme yapması gereken yetkili kurumlar ne yapmışlardır? Böylesi patlayıcı maddelerle çalışan bir işletmenin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mevzuata uygun bina, yangın, patlamadan korunma ve çevresel tedbirler konusunda aldığı önlemler nelerdir? Fabrikanın her patlamadan sonra isim ve yer değiştirmesini nasıl yorumlamak gerekiyor? Patlayıcı maddelerle üretim yapan bir işletmenin isim değişikliği yapacağına acil gerekli önlemleri alması gerekmez mi? Bu soruların yanıtı maalesef bellidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını kuralsız hale getiren, sermaye ve devletin bizzat kendisidir. İktidarın üzerinde yükseldiği sermaye ve bu sermayenin birikim rejiminin karakteri temel olarak güvencesizlik üzerine kurulmuştur. Kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemini inşa etmek bu birikimin karakteriyle tamamen çelişmektedir.”

'BU GEREKLİLİKLER YERİNE GETİRİLMİŞ OLSA ZATEN BU PATLAMA OLMAZDI'

Kritik risklere sahip işletmeler için yalnızca acil eylem planlarının oluşturulmasının yeterli olmadığını ifade eden Aslan, “Bu planların büyük felaket senaryolarına uygun olarak hazırlanması ve olası felaket durumlarında geri dönüş planlarını da içermesi ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra ATEX (Patlamadan Korunma Dokümanı) direktiflerine göre de işyerinde patlayıcı ortam oluşma ihtimali, kalıcılığı, statik elektrik, diğer tutuşturucu kaynaklar ve bunların aktif hale gelme olasılıklarının gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Yine, tesisin durumu, kullanılan maddeler, bunların karşılıklı etkileşimleri, olası patlamanın büyüklüğü ve bunun yaratacağı etki ile patlama riski gibi faktörler değerlendirilmek zorundadır. Çalışanlar, çevresel durum ve üretim alanı bir bütün olarak ele alınmak durumundadır. Öte yandan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”te işaret edilen önlemlerin alınması da gerekmektedir. Peki Sakarya'da facianın yaşandığı işletme, yaptığı işin yarattığı tehlike ve risklere uygun biçimde, Patlamadan Korunma Dokümanı'nı gerçekten o fabrikanın gereklerine uygun olarak oluşturmuş mudur? Bu önemli dokümana uygun tehlike ve risk değerlendirmelerini yapmış, çalışanlarını bu patlayıcı üretimine uygun eğitimden geçirmiş, onlara patlayıcı ortamlarda alınması gereken önlemleri anlatmış ve özel kişisel koruyucu donanımı sağlamış mıdır? Daha önce yaşanan kazalardan sonra bu hayati dokümanlar değiştirilmiş ve geliştirilmiş, buna uygun tedbirler alınmış mıdır? Tabii ki hayır! Bu gereklilikler yerine getirilmiş olsa zaten bu patlama olmazdı, bu katliam yaşanmazdı” dedi.

'BU SERMAYE ZİHNİYETİ İŞÇİLERİ ÖLDÜRMEKTEDİR'

İş cinayetinden sonra patlayıcıların taşınması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 11 askerin ise yaralandığını hatırlatan Aslan şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı bu tehlikeli maddeleri hangi mantığa göre taşıma kararı almış ve nakletmek istemiştir? ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik) mevzuatına uygun taşıma yapmayacak kadar aceleciliğin, kural ve mevzuat tanımazlığın nedeni nedir? Arka arkaya yaşanan katliamlar göstermektedir ki karşımızdaki teknik bir sorun değildir. Siyasal iktidar işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaptığı değişikliklerde insan sağlığını değil, piyasanın gereklerini, kendisini destekleyen sermaye kesimlerinin çıkarlarını referans almaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasaya açılmasının ağır sonuçları yaşanmaktadır. Bu siyasal müdahalelerin yarattığı değişiklikler, yetkili kurumların denetim ve yaptırımlarını sürekli gevşetmekte, dolayısıyla engellemektedir. Sermayenin taleplerine uygun düzenlemeler böylesi işletmelerde denetim ve yaptırımları işlevsiz kılmış, dizginsiz sömürü ilişkilerinin de önünü açmıştır. Zaten çökmüş bir sistem üzerine oluşturulmuş işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, sürekli sermaye lehine olacak şekilde değiştirildiğinde böylesi facialar kaçınılmaz olacaktır. Yapılan göstermelik ve hedef saptırıcı tutuklamalar, kamuoyunda oluşan tepkileri bastırmaya ve gerçek faillerin açığa çıkarılıp yargılanmasının önüne geçmeye dönüktür. Ülkede yargının geldiği duruma bakınca yargılama sürecinin doğal akışı içinde adaletin gerçekleşmesini beklemek de beyhude bir umut olacaktır. DİSK, yaşanan bu facialarda ortaya çıkan katliamların peşini asla bırakmayacağını çok açık bir şekilde beyan etmektedir. Sonuç olarak, bu sermaye zihniyeti işçileri öldürmektedir. Bu birikim rejiminin ortadan kaldırılması elzemdir. Kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği anlayışı hızla yaşama geçirilmek durumundadır. Bunun için sendikalar ile bilim insanlarının, meslek oda ve birliklerinin bu politikalarda etkin rol alması, olmazsa olmaz önemdedir. Son olarak, ülkemizde bir İSİG sisteminin kurulması için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile üniversitelerin içinde olduğu özerk-demokratik bir kurumsal yapı oluşturulması konusunda etkili bir mücadele verilmesi kaçınılmazdır.”

Evrensel

ETİKETLER

Editörün Seçimi