'Salgında sığınmacıların yüzde 89'u işsiz kaldı'

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgının Türkiye'deki sığınmacılar üzerindeki etkisini araştırdı. SGDD-ASAM tarafından yapılan araştırmaya göre, sığınmacıların okula giden çocuklarının yüzde 47.73'ü uzaktan eğitime erişemedi. Sığınmacıların yüzde 63'ü gıdaya ulaşmakta, yüzde 53'ü ise temel hijyen gereksinimlerini karşılamakta zorluk çekti.

162 MÜLTECİ İLE ANKET YAPILDI

Araştırma için 18 ve 70 yaş aralığında 609’u kadın bin 162 mülteci ile anket yapıldı. Anket sırasında 48 ilde yaşayan 960’ı Suriyeli, 131’i Afgan, 49’u Iraklı, 20’si İranlı, 1’i Filistinli ve 1 Somalili sığınmacıyla görüşüldü. Araştırmaya göre sığınmacıların yüzde 83’ü Koronavirüs salgını ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtti. Sığınmacıların yüzde 65’i bu bilgilere sosyal medya veya diğer yazılı/ görsel medya araçlarıyla, yüzde 19’u ise komşuları veya arkadaşları vasıtasıyla ulaştığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları aracılığıyla bilgiye eriştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 10'un altında kaldı.

'YÜZDE 63'Ü GIDAYA ULAŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ'

Sığınmacıların yüzde 63’ü gıdaya ulaşmakta, yüzde 53’ü ise temel hijyen gereksinimlerini karşılamakta zorluk çektiklerini belirtti. Yüzde 6.71’nin gıdaya erişimi kesilirken, yüzde 62.65’nin erişimi azaldı. Yüzde 52.84’ü hijyen koşullarına erişemezken, yüzde 10.15’i bu koşulların ortadan kalktığını ifade etti. Salgın nedeniyle yüzde 31.84’ü kira, yüzde 25.71’i temel ihtiyaç ve yüzde 33.05’i fatura ödemelerinde güçlük çektiğini açıkladı.

'SALGIN ÖNCESİ GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 42.47'YDİ'

Araştırmada salgın sonrası sığınmacıların çalışma oranlarındaki düşüş de dikkat çekti. Koronavirüs öncesi sığınmacıların yüzde 18’nin olmadığı, bu oranın salgın sonrası yüzde 88.59’a çıktığı kaydedildi. Salgın öncesi günlük işlerde çalışanların oranı yüzde 42.47’diydi. Sığınmacıların yüzde 40.82’si işyeri kapandığı için, yüzde 17.69’u işten çıkarıldığı için, yüzde 11.59’u iş bulamadığı için, yüzde 9.52’si evde kaldığı için ve yüzde 20.41’i de diğer nedenlerle salgın sonrası çalışamadı.

'YÜZDE 47.73'Ü UZAKTAN EĞİTİMDEN FAYDALANAMADI'

Sığınmacı çocukların yüzde 69.84’ünün okula kayıtlı olduğu belirtilirken bunların yüzde 47.73’ü uzaktan eğitimden faydalanamadığı ifade edildi. Uzaktan eğitime katılmakta sıkıntı çeken çocukların ailelerinin yarısından fazlası, gerekçe olarak televizyon ve bilgisayar erişimi gibi teknik imkânların yetersizliğini belirtti.

'YÜZDE 15.23'Ü SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAMADIĞINI BELİRTTİ'

Yüzde 54.76’sı TV, bilgisayar, akıllı telefonu olmadığı için, yüzde 9.52’si öğretmen yeterince yönlendiremediği için, yüzde 19. 05’i diğer nedenlerle, yüzde 11.9’u bilgi eksikliği ve yüzde 4.76’sı interneti olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamadı. Sığınmacıların yüzde 15.23’ü sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirtirken, bunları sebepleri şöyle sıralandı:

“Yüzde 46.94’ü evden çıkamadığı için, yüzde 24.49’u kurumu kapalı sandığı için, yüzde 4.08’i tercüman olmadığı için, yüzde 6.12’si eksik bilgiden, yüzde 6.12’si eksik belgeden ve yüzde 6.12’si de diğer nedenlerden yararlanamadı.”

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM ALDILAR MI?

Sığınmacıların yüzde 4.3’ünün Koronavirüs'e karşı koruma önlemi almadığı, yüzde 17.55’i kısmen aldığı, yüzde 78.15’inin önlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Yüzde 13.08’nin çocuğunun aşısını kısmen takip etti, yüzde 29.91’i bunu yapamadı ve yüzde 57.01’i aşı takibini yapabildi. Yüzde 6.9’u ilaca kısmen erişebildi, yüzde 67.82’si ilaca erişemedi, yüzde 25.29’u erişebildi.

Araştırma sonucunda şu yoruma yer verildi: “İşsizliğin giderek artması ve düzenli gelirden mahrum kalma durumu; kişilerin barınma ve beslenme şartlarını kötüleştirmekte, kira ve faturalar gibi zorunlu ödemelerini zorlaştırmaktadır. Pandemi sürecinin uzaması durumunda özellikle gündelik kazanç ve çeşitli yardımlar ile geçinen kişilerin geçimlerinin sürdürülebilir olmayacağı gözlemlenmiştir.”

T-24

ETİKETLER

Editörün Seçimi