1960 darbesi, darbe mahkemeleri ve demokratik siyaset (1)