Barolar direniyor! Başkanları Feyzioğlu’nun da savunduğu “devleti korumak ve kollamakla yükümlü bir meslek örgütü“ projesine direniyor! (1)