Abdullah Gül'den 'çoklu baro' açıklaması

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül / Fotoğraf: AA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Çoklu Baro Düzenlemesi” yasa teklifinin Cumhurbaşkanlığı yaptığı 2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu ile paralellik gösterdiği ve bu raporda imzası bulunan DDK üyelerinin birçoğunun FETÖ üyesi olduğuna ilişkin iddialara bir açıklamayla cevap verdi.

'SADECE BAROLAR İLE İLGİLİ DEĞİL'

Gül’ün kişisel web sitesinden yapılan açıklamada, “2009 yılında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu, çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneri de bulunmamaktadır” denildi.

“2009 yalında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu; sadece Barolar ile ilgili olmayıp kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları hakkında olup ayrıntılı tüm meslek örgütlerinde yaşanan sorunlar ele alınıp çözüm önerilerinde bulunulmuştur” denilen açıklamada “Bu kapsamda, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tümünün teşkilat ve mali yapıları, faaliyetleri, denetimleri, organlarının seçimlerine dair esasların değerlendirilmesi yapılmış; bunların etkin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirlere yönelik önerilerde bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

'KESİNLİKLE ÇOKLU MESLEK KURULUŞU ÖNERİSİ BULUNMAMAKTADIR'

“Söz konusu Raporun tanziminden önce tüm paydaşlardan görüş, öneri ve gerekli bilgiler alındığı gibi raporun tamamı da kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılmıştır” hatırlatması yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet Denetleme Kurulu Raporları; hem yürütme erkine hem de ilgili paydaşlara tavsiye niteliğinde değerlendirme ve öneriler ihtiva eden raporlardır. İnternetten de çok kolayca erişilebilecek bahsi geçen raporun içeriğinden de açıkça görüleceği üzere, 2009 yılında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu, çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ilgili raporda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine ilişkin öneriler arasında kesinlikle çoklu meslek kuruluşu önerisi bulunmamaktadır."

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili araştırma ve inceleme görevinin kurulun 05 Haziran 2008 tarih ve 391 sayılı kararı uyarınca iki üyesi tarafından birlikte yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Raporu hazırlayan sözkonusu üyelerin FETÖ ile herhangi bir bağları da bulunmamaktadır. Her çalışmada olduğu gibi sözkonusu Rapor, Kurulda görüşülüp onaylandıktan sonra Kurul Başkanı ve tüm üyeler tarafından imzalanarak yayımlanmıştır” denildi.

FETÖ İDDİALARINA YANIT

FETÖ iddialarına da yanıt verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raporun hazırlandığı ilgili dönemde görev yapan DDK üyelerinden sadece birinin; üyeliği sona erdikten sonra İçişleri Bakanlığında görev yapmakta iken FETÖ iltisaklısı olduğu tespit edilmiştir. Kaldı ki, söz konusu kişi de bahsi geçen raporu hazırlayan üyeler arasında bulunmamaktadır"

Tükenmez Haber

ETİKETLER

Editörün Seçimi